KARTAL DOĞA KOLEJİ

Kartal Doğa Koleji Kampüsü’ ünde bulunan bitkilerin hemen tamamı tohumlu bitkilerden oluşmakta, bu bitkilerde açık ve kapalı tohumlu olarak iki altbölüme ayrılmaktadır. Kampüste her iki altbölüme ilişkin bitkiler yer almaktadır. Açık ve Kapalı Tohumlu bitkilerin kısaca genel özellikleri şunlardır;

Açık Tohumlular (Gymnospermae)                      Kapalı Tohumlular (Angiospermae)
____________________________                    _____________________________
-Kışın yaprak dökmezler.                                    - Kışın yaprak dökerler.
-Genellikle iğne yaprak ya da pul yapraklıdır.     -Genellikle yayvan ve geniş yapraklıdır.
-Düzgün, silindirik ya da piramidal gövdelidir.     -Düzensiz ve geniş tepelidirler.
- Monopodial büyüme yaparlar.                          -Sympodial büyüme yaparlar.
-Çoğunlukla kozalak oluştururlar.                       -Tohumları meyve denilen sulu ya da
-Tohumları karpellerin iç yüzeyinde                     kuru organların içerisinde kapalı
açıkta bulunur.                                                     ortamda bulunur.


Kartal Kampüsünde bulunan bitkilerin büyük çoğunluğu Egzotik (dış kaynaklı) bitkilerden oluşmaktadır. Egzotik bitki ise doğal yayılış alanları dışında, o yörenin iklim, toprak ve diğer çevresel koşullarına kolayca uyum sağlayarak yetiştirilebilen bitkiler olup, daha çok süs, estetik ve görsel değerleri yüksek olan bitkileri içermektedir. Halen Kartal Doğa Koleji Kampüsünde bulunan bitkilerin;

 

Bitkisel Tür Çeşitliliği : 67,
Toplam Bitki Materyali : 2194’tür.

 

 

LATİNCE ADI

TÜRKÇE ADI

ADEDİ

Abelia x grandiflora

Büyük Çiçekli Abelya

26

Abelia x grandiflora "Aurea"

Altuni Büyük Çiçekli Abelya

60

Acanthus mollis

Ayı Pençesi, Akantus

7

Acer negundo

Dişbudak Yapraklı Akçaağaç

27

Agapanthus africanus

Afrika Zambağı

1

Ailanthus altissima

Kokarağaç, Cennet Ağacı

8

Aucuba japonica "Crotonifolia"

Japon Okubası

14

Begonia semperflorens

Yediveren Begonya

182

Bougainvillea glabra

Gelin Duvağı

3

Buxus sempervirens

Adi Şimşir

1

Calla palustris "Atropurpurea"

Bordo Yapraklı Kala

1

Canna x generalis

Kana

1

Catalpa bignonioides

Adi Katalpa

3

Cedrus atlantica

Atlas Sediri

1

Cedrus deodara

Himalaya Sediri

1

Cedrus libani

Toros Sediri, Lübnan Sediri

10

Cotoneaster dammeri

Taş Elması

4

Cupressus arizonica

Arizona Servisi

1

Cupressus sempervirens var. horizontalis

Dallı İtalyan Servisi

5

Cydonia oblonga

Ayva

4

Elaeagnus angustifolia

İğde, Rus Zeytini

2

Euonymus japonicus

Japon Papaz Külahı

12

Euonymus japonicus "Aureus"

Sarı Japon Papaz Külahı

10

Fatsia japonica

Japon Fatsiası

2

Ficus carica

İncir

3

Gleditsia sinensis

Çin Glediçyası

1

Hedera helix

Küçük Yapraklı Duvar Sarmaşığı

25

Hibiscus syriacus

Ağaç Hatmi

2

Hydrangea macrophylla

Büyük Yapraklı Ortanca

142

Hypericum calycinum

Koyunkıran

20

Juglans regia

Adi Ceviz

5

Juniperus chinensis

Çin Ardıcı

14

Lagerstroemia indica

Oya Ağacı

11

Laurus nobilis

Akdeniz Defnesi

103

Ligustrum ovalifolium "Aureum"

Altuni Oval Yapraklı Kurtbağrı

1

Ligustrum vulgare

Adi Kurtbağrı

730

Lilium sp.

Zambak

1

Magnolia grandiflora

Büyük Çiçekli Manolya

6

Malus sylvestris

Elma

1

Morus alba

Ak Dut

9

Morus nigra

Kara Dut

3

Morus nigra "Pendula"

Sarkık Dallı Kara Dut

7

Morus nigra "Tortuosa Pendula"

Kıvrık Sarkık Dallı Kara Dut

2

Morus rubra

Mor Dut

2

Morus rubra "Pendula"

Sarkık Dallı Mor Dut

1

Nerium oleander

Zakkum

72

Parthenocissus quinquefolia

Kırmızı Amerikan Sarmaşığı

1

Persica vulgaris

Şeftali

3

Phoenix canariensis

Kanarya Palmiyesi

1

Phormium tenax "Variegatum"

Alacalı Formiyum

2

Photinia x fraseri ''Red Robin''

Alev Çalısı

22

Pinus brutia

Kızılçam

30

Pinus pinaster

Sahil Çamı

1

Pinus pinea

Fıstık Çamı

18

Pittosporum tobira

Pitos

64

Platanus x acerifolia

Akçaağaç Yapraklı Çınar

1

Platycladus orientalis

Doğu Mazısı

300

Plumbago auriculata

Kurşunkök

57

Prunus ceracifera "Pissardii"

Kırmızı Süs Eriği

4

Prunus domestica

Erik

16

Pyracantha coccinea

Ateş Dikeni

5

Pyrus communis

Armut

1

Rosa sp.

Gül

23

Syringa vulgaris

Leylak

4

Taxus baccata

Adi Porsuk

1

Viburnum tinus

Defne Yapraklı Kartopu

90

Washingtonia filifera

Kaliforniya Yelpaze Palmiyesi

3

 

Bitkisel Tür Çeşitliliği

67

Toplam Bitki Materyali

2194

 

Gymnospermae örnekleri 

 

 
Cedrus deodara                                                     Cedrus atlantica                                                   Taxus baccata
Himayala Sediri                                                       Atlas Sediri                                                          Adi Porsuk


Platycladus orientalis                                                              Pinus pinea
Doğu Mazısı                                                                              Fıstık Çamı


Pinus pinaster                                                 Pinus brutia                                                             Juniperus chinensis
Sahil Çamı                                                         Kızılçam                                                                   Çin Ardıcı
 


Angiospermae örnekleri
 

 


Begonia semperflorens                                      Bougainvillea glabra                                            Viburnum tinus
Begonya                                                             Gelin Duvağı                                                        Defne Yapraklı Kartopu
Ficus carica                                                                                        Hypericum calycinum
 İncir                                                                                                    Koyunkıran


Elaeagnus angustifolia                                    Euonymus japonicus “Aureus”                  Phormium tenax “Variegata                   
 İğde                                                                Sarı Japon Papaz Külahı                             Alacalı Formiyum
 
   
Phoenix canariensis                                 Lagerstroemia indica                                                           Syringa vulgaris
Kanarya Hurması                                       Oya Ağacı                                                                            Leylak          Buxus sempervirens                                               Morus nigra “Pendula”                     Ailanthus altissima
Adi Şimşir                                                                Sarkık Dallı Karadut                            Kokarağaç

 

                                           
Canna x generalis                                                                                                    Plumbago auriculata
Kana                                                                                                                          Kurşunkök